Alpe-Adria

Ambasador Jakob 2023

Nagrado Jakob za leto 2023 in naziv Ambasador tematskih poti je prejel projekt Tematska pot Drvošec in Center za obiskovalce Cerkniško jezero, Javnega zavoda Notranjski regijski park. Prijavili so projekt, ki je v letu 2022 pridobil pomembno nadgradnjo. 1. oktobra je na izhodišču Tematske poti Drvošec, vrata odprl Center za obiskovalce Cerkniško jezero. Obogaten je z interaktivno razstavo, kjer lahko obiskovalci pred ali po sprehodu na tematski poti, odkrijejo skrivnostni svet mističnega Cerkniškega jezera in prisluhnejo zgodbam o njegovih preobrazbah.

Komisija je svojo odločitev utemeljila takole: “Obstoječo tematsko pot so v lanskem letu uspešno nadgradili in s tem naredili nov korak k vključevanju Cerkniškega jezera v take možnosti ter vsebine turistične ponudbe, ki si jih v Sloveniji samo želimo. Za Cerkniško jezero in njegove ljudi si zato ni potrebno izmišljati novih zgodb ampak obstoječe vpenjati v drugačna razmerja, v katerih aktivno sodeluje tudi lokalno prebivalstvo. Zelo pozitivno je bilo tudi lansko odprtje Centra za obiskovalce, ki že sedaj prispeva k nadgradnji vsebin, predvsem pa obiskovalca uvedejo v dogajanja, ki jih bo doživljal na poti. Jezero je ena sama velika pripoved in odkritje njegovih sprememb, ki so posledica posebnosti naravnega okolja in hkrati svojevrstna dokumentacija stoletij človekovega bivanja z njim. K temu je treba dodati še mističnost prostora in prislovično poseben humor, ki je lahko samo “cerkniški”.”

Tema 12. izbora za nagrado Jakob: “Tematska pot kot turistični proizvod”.

Ocenjevalno komisijo so sestavljali prof. dr. Janez Bogataj, predsednik in člani Jana Apih, Mateja Sušnik, Marko Lenarčič in Jože Prah.

Komisija je med 28 prijavami v ožji izbor za nagrado Jakob 2023 uvrstila pet projektov, upoštevala pa je predvsem inovativnost predlogov:

 • Škrateljc – Zavod za kulturo, izobraževanje in šport – Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
  Opis projekta: Pravljično – doživljajska transverzala po Sloveniji inovativno prezentira naravno in kulturno dediščino lokalnega okolja na način, da družine skozi zgodbe spoznavajo resnično pravljične kraje po Sloveniji.
 • Evropsko združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke – Pohodniška pot Karavanke Trail
  Opis projekta: Pohodniška pot Kravanke Trail je čezmejna daljinska pot dolga 265 km in razdeljena na 13 dnevnih etap, na katerih je mogoče odkrivati izjemno bogato geološko, ostalo naravno in kulturno dediščino območja.
 • Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina – Tematska pot Na svoji zemlji
  Opis projekta: Tematska pot Na svoji zemlji, ki je leta 2012 povezala sedem filmskih snemalnih lokacij na Grahovem ob Bači in Koritnici v Baški Grapi, je danes inovativno nadgrajena z bogato kulturno dediščino tega območja.
 • Občina Solčava  Pot po Logarski dolini
  Opis projekta: Pot po Logarski dolini je naravoslovno etnografska pot, namenjena posameznikom in skupinam vseh starosti. Njen namen je osveščanje obiskovalcev o varovanju narave, ohranjanju kulturne dediščine in spodbujanje trajnostnega turizma.
 • Javni zavod Notranjski regijski park – Tematska pot Drvošec in Center za obiskovalce Cerkniško jezero
  Opis projekta: V letu 2022 je Tematska pot Drvošec pridobila pomembno nadgradnjo, saj je 1. oktobra na izhodišču same poti vrata odprl Center za obiskovalce Cerkniško jezero, ki je obogaten z interaktivno razstavo, kjer lahko obiskovalce pred ali po sprehodu na tematski poti Drvošec odkrijejo skrivnostni svet mističnega Cerkniškega jezera in prisluhnejo zgodbam o njegovih preobrazbah.

OSTALI PRIJAVLJENI PROJEKTI ZA LETO 2023

Škrateljc – Zavod za kulturo, izobraževanje in šport

PROJEKT: Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Pravljično – doživljajska transverzala po Sloveniji inovativno prezentira naravno in kulturno dediščino lokalnega okolja na način, da družine skozi zgodbe spoznavajo resnično pravljične kraje po Sloveniji.

Turistično društvo Gorje – Vintgar

PROJEKT: Sklop 4 tematskih poti “Po Gorjah peš, kjer vse o kraju izveš!”
Sklop 4 tematskih poti, ki je bil pripravljen in udejanjen, se pripravlja za razbremenitev števila obiskovalcev soteske Vintgar in bogati turistično ponudbo kraja s pridihom trajnostnega turizma.

Razvojno društvo Pliska

PROJEKT: Pliskina učna pot
Pliskina pot je 6 km dolga učna pot, ob kateri spoznavamo osnovno in nesnovno dediščino Krasa.

Turistična organizacija Republike Srpske 

PROJEKT: Steza črne kraljice
Inovativen turistični produkt, ki predstavlja povezovanje edinstvenih naravnih in kulturnozgodovinskih vrednot s pristnimi domačimi produkti. Skozi interaktivno pot vas legenda vodi do razgledne točke.

Regijska turistična zveza SAŠKA 

PROJEKT: Učna pot škrata Bisera
Pričetek poti je pri zelo poznani Domačiji Larmperček, kjer si lahko obiskovalci privoščijo domačo kulinariko. Obiskujejo jo šole, kot naravoslovni dan, izletniki in turisti, iz hotela Dobrne in Topolščice. Za urejenost in vodenje skrbi TD Vinska Gora.

Evropsko združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke

PROJEKT: Pohodniška pot Karavanke Trail
Pohodniška pot Kravanke Trail je čezmejna daljinska pot dolga 265 km in razdeljena na 13 dnevnih etap, na katerih je mogoče odkrivati izjemno bogato geološko, ostalo naravno in kulturno dediščino območja.

Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina

PROJEKT: Tematska pot Na svoji zemlji
Tematska pot Na svoji zemlji, ki je leta 2012 povezala sedem filmskih snemalnih lokacij na Grahovem ob Bači in Koritnici v Baški Grapi, je danes inovativno nadgrajena z bogato kulturno dediščino tega območja.

Turistično društvo Mislinja

PROJEKT: Povezovalna pot okrog izvirov rek Mislinje, Pake in Hudinje
Krožna pot poteka na Pohorju, kjer je Rogla kot izhodiščna točka in se nadaljuje v smeri izvira reke Mislinje, naprej do Lukovega slapa na Komisiji ter se po gozdni markirani poti nadaljuje do izvira reke Pake. Od tod pelje naprej do izvira reke Hudinje od koder se potem zaključi na Rogli. Na vseh točkah so informacijske table s podatki.

Turistično društvo Kapele

PROJEKT: Košleva pot v Jovše
Izhodišče poti je v središču Kapel, kjer je pri cerkvi Marije Vnebovzete tudi informativna tabla. Označena pot vodi po kolovozu čez kapelske vinograde in dalje po gozdnem pobočju do Jovsov. Na poti sta v gozdu in na obrobju Jovsov urejeni informativni točki, opremljeni s pojasnjevalnima tablama. Prva predstavlja značilnosti gozda, druga pa posebnosti rastlinskega in živalskega sveta Jovsov. Z daljnogledi in teleskopi lahko spremljamo življenje ptic, dvoživk ter sesalcev v okolici. Od opazovalnice se lahko obiskovalec vrne po isti poti do izhodišča v Kapele ali pa nadaljuje pot po kolovozu, s katerega se odpirajo slikoviti pogledi, ali po lokalni cesti nazaj proti Kapelam. Pot je tudi odlična popestritev učnega procesa za osnovnošolce in dijake, še učinkoviteje pa je, če obiskovalci pred terenskim delom obiščejo tudi informacijsko sobo Kapele, ki je prava multimedijska učilnica. V njej lahko značilnosti Jovsov in sosednje Dobrave doživijo s pomočjo filma, fotografij ter maket. Najboljši čas za obisk je zgodnje poletje.

Javni zavod za turizem Ptuj

PROJEKT: Pot na Mestni vrh
Idilična pohodniška pot med vinogradi in sadovnjaki preseneča s panoramskimi razgledi na Ptuj, razvaja z lokalnimi vini, domačo kulinariko. Ob poti najdete številne zanimivosti: rimski kamp, vinogradniški muzej, železniški park…

Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna

PROJEKT: Mašunska gozdna učna pot in stalna razstava o veliki zvereh in gozdovih v Gozdni hiši Mašun
Mašunska gozdna učna pot in razstava “Velike zveri in njihovi gozdovi” v Gozdni hiši Mašun nudita tematsko zaokroženo, doživeto spoznavanje življenja velikih zveri v osrčju njihovega življenjskega prostora, snežniških gozdov.

Javni zavod Notranjski regijski park

PROJEKT: Tematska pot Drvošec in Center za obiskovalce Cerkniško jezero
V letu 2022 je Tematska pot Drvošec pridobila pomembno nadgradnjo, saj je 1. oktobra na izhodišču same poti vrata odprl Center za obiskovalce Cerkniško jezero, ki je obogaten z interaktivno razstavo, kjer lahko obiskovalce pred ali po sprehodu na tematski poti Drvošec odkrijejo skrivnostni svet mističnega Cerkniškega jezera in prisluhnejo zgodbam o njegovih preobrazbah.

Doživljajski park Cukarca

PROJEKT: Učna pot bobra Bobija
Doživetje čudovitega živalskega sveta, ki ob pozornem opazovanju pred vami oživi. Ima vse prvine najboljših iger naše preteklosti, hkrati pa se z interaktivnostjo in sodobnimi pristopi k aktivnemu preživljanju prostega časa pogumno spogleduje s prihodnostjo.

Občina Pivka / Krajinski park Pivška presihajoča jezera

PROJEKT: Brezskrbno raziskovanje Pivških jezer z mobilno aplikacijo
Poti med Pivškimi jezeri lahko raziskujete brezskrbno, s pomočjo mobilne aplikacije, ki vas varno vodi med jezeri in vas ob tem ozavešča o naravni in kulturni dediščini, opozarja na lepe razglede in zabava s hitrimi vsebinskimi igrami.

Kulturno turistični rekreacijski center Radeče

PROJEKT: Učna pot Savus
Učna pot Savus – nezahtevna krožna pot, inovativen preplet naravne in kulturne dediščine radeškega obrečnega prostora v idiličnem ambientu ob reki Savi. Primerna za posameznike in skupine, za voden ali samostojen ogled.

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

PROJEKT: Pot kulturne dediščine Žirovnica
Pot kulturne dediščine je posvečena petim Slovenskim veljakom. Zasnovana je krožno, dolga 10 km in primerna za vse generacije. Nanjo se lahko podamo peš, s kolesom ali z avtomobilom.

Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd

PROJEKT: Gozdna učna pot na grad
V našem kraju smo od leta 2003 imeli lepo urejeno gozdno učno pot, ki jo je uredil Zavod za gozdove Slovenije OE Slovenj Gradec KE Dravograd. Naši učenci so jo redno uporabljali in se na njej veliko naučili. Pot je zarasla in zatonila v pozabo. V času šolanja na daljavo smo pozabili na gibanje, zato smo člani planinskega krožka “Mladi planinec” dali pobudo za obnovitev poti.

Športno kulturno turistično društvo Lom

PROJEKT: Krožna pohodniška pot “Lom je moj dom”
12 km dolga pohodniška pot “Lom je moj dom” pelje skozi območje Loma na severozahodnem delu Banjške planote, nad sotočjem rek Soče in Idrijce. Informacijske table ob poti približajo življenje v the krajih nekoč in danes.

Turistično društvo Cer Cerovo

PROJEKT: Naravoslovna učna pot Po sledeh Vodomca s Potjo zelene rege v Vodomčevem gaju
NVP Po sledeh vodomca povezuje naravno in kulturno dediščino kot sta Tabor Cerovo in županova jama. Ob njenem osrednjem delu se nahaja Vodomčev gaj s potjo zelene rege ter ornitološkimi vsebinami.

Društvo vinogradnikov Trška Gora – Novo mesto

PROJEKT: Odprte zidanice
Projekt Odprte zidanice pohodnikom in ostalim obiskovalcem odpira duri vinskih hramov, kjer lahko okušate dobrote merljivih Trškogorskih vinogradnikov.

BIKADEMY D.O.O.

PROJEKT: Bikademy
Bikademy je inovativen in interaktiven startup na področju kolesarskega turizma in urbane mobilnosti. Spodbuja ljudi h kolesarjenju, raziskovanju kulturne in naravne dediščine s kolesom ter jih nagrajuje.

Zavod za razvoj zavesti Družinsko gledališče Kolenc

PROJEKT: Srčna odličnost dediščine Vač poganja utrip srca Slovenije
Tematska pot je srčno doživetje odličnosti v koreninah slovenstva, kar udejanja klepetulja Ana skupaj s srčnim kosezom Lovrom ali Zvonimirom ter s srčno in zabavno animacijo na vseh točkah poti.

Občina Črna na Koroškem

PROJEKT: Tematska učna pot Mini K24 – otroška različica hribovskega izziva K24
Tematska učna pot Mini K24 je otroška različica večjega hribovskega izziva K24, kjer morajo udeleženci v 24 minutah “prehoditi” pet koroških vrhov (Uršljo goro, Smrekovec, Olševo, Raduho in Peco), ki so predstavljeni na informativnih točkah po kraju ob spoznavanju preostalih tematsko učnih poti v kraju.

Občina Moravče

PROJEKT: Vegova pot v šolo
Tematska pot zajema 14 informacijskih tabel iz življenja in dela Jurija Vege. Dodatno so ob poti nameščene tudi table, ki opisujejo biotope posameznih lokacij. Table, ki so enostavno dostopne, so opremljene tudi z Braillovo pisavo za slepe in slabovidne.

Občina Brežice

PROJEKT: Pot ljubezni – Ljubezenske zgodbe v Brežicah
Pot ljubezni oz. ljubenzenskih zgodb povezuje 10 brežiških znamenitosti, ki so povezane z ljubeznijo in jih množični turizem še ni odkril. Gre za spoznavanje “skritih” mestnih draguljev z ob potnimi doživetji gastronomije kraja.

Turistično društvo Sromlje

PROJEKT: Sromeljska pešpot
Pot vina in sonca vodi pohodnike po čarobnih Sromeljskih gričih in dolinah, ki so posejani z vinogradi in sadovnjaki. Pot je dobro označena, dolga je 13 km in je lahko prehodna. Pelje čez šest vasi: Sromlje, Silovec, Curnovec, Volčje, Oklukova gora in Zgornja Pohanca. Pohodnik uživa v čudoviti naravi, pot pa vodi tudi mimo razgledne točke na Rucman vrhu, Ajdovske jame, arheološkega najdišča, ribnika, cerkve Sv. Janeza in Sv. Martina ter sadjarskih in turističnih kmetij. Ob tradicionalnem pohodu, vsako leto v oktobru, se na teh kmetijah lahko ustavite in poskusite hišne dobrote, kot so grozdje in drugo sadje, vino, salame, žganje, med.

Občina Solčava

PROJEKT: Pot po Logarski dolini
Pot po Logarski dolini je naravoslovno etnografska pot, namenjena posameznikom in skupinam vseh starosti. Njen namen je osveščanje obiskovalcev o varovanju narave, ohranjanju kulturne dediščine in spodbujanje trajnostnega turizma.

Šolski center Velenje / Šola za storitvene dejavnosti

PROJEKT: S Piko in chefi odkrivamo gastronomsko-turistično pot Šaleške doline
Dijaki ŠCV šole za storitvene dejavnosti smo v Pikinem festivalu prepoznali možnosti za obogatitev gastronomsko turistične ponudbe z vključevanjem gastronomske dediščine. Izdelali smo novo gastronomsko turistično pot, ki vključuje zeleno petzvezdično doživetje. Spoznali smo kako zelo je pomembna lokalno pridelana hrana ter zdrav način življenja.
Nagrada Jakob
sejma Alpe-Adria

Dobitniki nagrad iz preteklih let