Alpe-Adria

Pravilna in dosledna uporaba grafičnih elementov gradi in povezuje vse komunikacijske materiale v prepoznavno celoto sejma. Uporabite originalne grafične elemente, ki jih najdete v nadaljevanju.

Logotip

Barve

Tipografija

Osnovna tipogrfska vrsta podobe je Korolev. Če iz tehničnih razlogov te tipografije ni možno uporabiti se lahko uporablja Arial.