SI
Show menu

Nagrada Jakob

Mednarodna nagrada za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu

Tema 13. izbora za nagrado Jakob 2024: "Inovativno turistično vodenje"


Več informacij sledi kmalu.

Tema 12. izbora za nagrado Jakob 2023 : "Tematska pot kot turistični proizvod".

Ambasador Jakob 2023

Nagrado Jakob za leto 2023 in naziv Ambasador tematskih poti je prejel projekt Tematska pot Drvošec in Center za obiskovalce Cerkniško jezero, Javnega zavoda Notranjski regijski park. Prijavili so projekt, ki je v letu 2022 pridobil pomembno nadgradnjo. 1. oktobra je na izhodišču Tematske poti Drvošec, vrata odprl Center za obiskovalce Cerkniško jezero. Obogaten je z interaktivno razstavo, kjer lahko obiskovalci pred ali po sprehodu na tematski poti, odkrijejo skrivnostni svet mističnega Cerkniškega jezera in prisluhnejo zgodbam o njegovih preobrazbah.


Komisija je svojo odločitev utemeljila takole: "Obstoječo tematsko pot so v lanskem letu uspešno nadgradili in s tem naredili nov korak k vključevanju Cerkniškega jezera v take možnosti ter vsebine turistične ponudbe, ki si jih v Sloveniji samo želimo. Za Cerkniško jezero in njegove ljudi si zato ni potrebno izmišljati novih zgodb ampak obstoječe vpenjati v drugačna razmerja, v katerih aktivno sodeluje tudi lokalno prebivalstvo. Zelo pozitivno je bilo tudi lansko odprtje Centra za obiskovalce, ki že sedaj prispeva k nadgradnji vsebin, predvsem pa obiskovalca uvedejo v dogajanja, ki jih bo doživljal na poti. Jezero je ena sama velika pripoved in odkritje njegovih sprememb, ki so posledica posebnosti naravnega okolja in hkrati svojevrstna dokumentacija stoletij človekovega bivanja z njim. K temu je treba dodati še mističnost prostora in prislovično poseben humor, ki je lahko samo “cerkniški”."


Ocenjevalno komisijo so sestavljali prof. dr. Janez Bogataj, predsednik in člani Jana Apih, Mateja Sušnik, Marko Lenarčič in Jože Prah.

Komisija je med 28 prijavami v ožji izbor za nagrado Jakob 2023 uvrstila pet projektov, upoštevala pa je predvsem inovativnost predlogov:

Obrazložitev komisije: Zavod Škrateljc nadaljuje svoje izjemno poslanstvo in vpenja pravljični svet v naravno in kulturno okolje. Turistični proizvod je namenjen otrokom in družinam, vsekakor pa tudi ostalim starostnim skupinam, ki s pomočjo pravljično doživljajskih vsebin spoznavajo različnosti Slovenije.
Obrazložitev komisije: Geopark Karavanke je skupni projekt Slovenije in Avstrije. Pot poteka po območjih obeh držav  in vključuje različne vsebine od geologije do kulturne dediščine v razdalji 265 kilometrov in v 13 etapah.
Obrazložitev komisije: Vsebinsko zelo inovativna pot, ki temelji na odličnem slovenskem filmu Na svoji zemlji. Pri nastajanju poti so poleg lokalnega prebivalstva sodelovali tudi predstavniki nekaterih strok, kar je v Sloveniji prej izjema kot pravilo.
Obrazložitev komisije: Občina Solčava nadaljuje svojo dosledno zeleno turistično usmeritev. V pot po Logarski dolini so vključili tako naravno okolje kot tudi druge gmotne in duhovne vsebine, ki so povezane z okoljem. Tudi vsa infrastruktura na poti je v glavnem lesena, kar je značilnost solčavskega “rokopisa”. 


OSTALI PRIJAVLJENI PROJEKTI ZA LETO 2023:

Škrateljc - Zavod za kulturo, izobraževanje in šport
PROJEKT: Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Pravljično - doživljajska transverzala po Sloveniji inovativno prezentira naravno in kulturno dediščino lokalnega okolja na način, da družine skozi zgodbe spoznavajo resnično pravljične kraje po Sloveniji.
Turistično društvo Gorje - Vintgar
PROJEKT: Sklop 4 tematskih poti "Po Gorjah peš, kjer vse o kraju izveš!"
Sklop 4 tematskih poti, ki je bil pripravljen in udejanjen, se pripravlja za razbremenitev števila obiskovalcev soteske Vintgar in bogati turistično ponudbo kraja s pridihom trajnostnega turizma.
Razvojno društvo Pliska
PROJEKT: Pliskina učna pot
Pliskina pot je 6 km dolga učna pot, ob kateri spoznavamo osnovno in nesnovno dediščino Krasa. 
Turistična organizacija Republike Srpske 
PROJEKT: Steza črne kraljice
Inovativen turistični produkt, ki predstavlja povezovanje edinstvenih naravnih in kulturnozgodovinskih vrednot s pristnimi domačimi produkti. Skozi interaktivno pot vas legenda vodi do razgledne točke.
Regijska turistična zveza SAŠKA 
PROJEKT: Učna pot škrata Bisera
Pričetek poti je pri zelo poznani Domačiji Larmperček, kjer si lahko obiskovalci privoščijo domačo kulinariko. Obiskujejo jo šole, kot naravoslovni dan, izletniki in turisti, iz hotela Dobrne in Topolščice. Za urejenost in vodenje skrbi TD Vinska Gora.
Evropsko združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke
PROJEKT: Pohodniška pot Karavanke Trail
Pohodniška pot Kravanke Trail je čezmejna daljinska pot dolga 265 km in razdeljena na 13 dnevnih etap, na katerih je mogoče odkrivati izjemno bogato geološko, ostalo naravno in kulturno dediščino območja.
Kulturno tehnično turistično društvo Baška dediščina
PROJEKT: Tematska pot Na svoji zemlji
Tematska pot Na svoji zemlji, ki je leta 2012 povezala sedem filmskih snemalnih lokacij na Grahovem ob Bači in Koritnici v Baški Grapi, je danes inovativno nadgrajena z bogato kulturno dediščino tega območja.
Turistično društvo Mislinja
PROJEKT: Povezovalna pot okrog izvirov rek Mislinje, Pake in Hudinje
Krožna pot poteka na Pohorju, kjer je Rogla kot izhodiščna točka in se nadaljuje v smeri izvira reke Mislinje, naprej do Lukovega slapa na Komisiji ter se po gozdni markirani poti nadaljuje do izvira reke Pake. Od tod pelje naprej do izvira reke Hudinje od koder se potem zaključi na Rogli. Na vseh točkah so informacijske table s podatki.
Turistično društvo Kapele
PROJEKT: Košleva pot v Jovše
Izhodišče poti je v središču Kapel, kjer je pri cerkvi Marije Vnebovzete tudi informativna tabla. Označena pot vodi po kolovozu čez kapelske vinograde in dalje po gozdnem pobočju do Jovsov. Na poti sta v gozdu in na obrobju Jovsov urejeni informativni točki, opremljeni s pojasnjevalnima tablama. Prva predstavlja značilnosti gozda, druga pa posebnosti rastlinskega in živalskega sveta Jovsov. Z daljnogledi in teleskopi lahko spremljamo življenje ptic, dvoživk ter sesalcev v okolici. Od opazovalnice se lahko obiskovalec vrne po isti poti do izhodišča v Kapele ali pa nadaljuje pot po kolovozu, s katerega se odpirajo slikoviti pogledi, ali po lokalni cesti nazaj proti Kapelam. Pot je tudi odlična popestritev učnega procesa za osnovnošolce in dijake, še učinkoviteje pa je, če obiskovalci pred terenskim delom obiščejo tudi informacijsko sobo Kapele, ki je prava multimedijska učilnica. V njej lahko značilnosti Jovsov in sosednje Dobrave doživijo s pomočjo filma, fotografij ter maket. Najboljši čas za obisk je zgodnje poletje.
Javni zavod za turizem Ptuj
PROJEKT: Pot na Mestni vrh
Idilična pohodniška pot med vinogradi in sadovnjaki preseneča s panoramskimi razgledi na Ptuj, razvaja z lokalnimi vini, domačo kulinariko. Ob poti najdete številne zanimivosti: rimski kamp, vinogradniški muzej, železniški park…
Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna
PROJEKT: Mašunska gozdna učna pot in stalna razstava o veliki zvereh in gozdovih v Gozdni hiši Mašun
Mašunska gozdna učna pot in razstava "Velike zveri in njihovi gozdovi" v Gozdni hiši Mašun nudita tematsko zaokroženo, doživeto spoznavanje življenja velikih zveri v osrčju njihovega življenjskega prostora, snežniških gozdov.
Javni zavod Notranjski regijski park
PROJEKT: Tematska pot Drvošec in Center za obiskovalce Cerkniško jezero
V letu 2022 je Tematska pot Drvošec pridobila pomembno nadgradnjo, saj je 1. oktobra na izhodišču same poti vrata odprl Center za obiskovalce Cerkniško jezero, ki je obogaten z interaktivno razstavo, kjer lahko obiskovalce pred ali po sprehodu na tematski poti Drvošec odkrijejo skrivnostni svet mističnega Cerkniškega jezera in prisluhnejo zgodbam o njegovih preobrazbah.
Doživljajski park Cukarca
PROJEKT: Učna pot bobra Bobija
Doživetje čudovitega živalskega sveta, ki ob pozornem opazovanju pred vami oživi. Ima vse prvine najboljših iger naše preteklosti, hkrati pa se z interaktivnostjo in sodobnimi pristopi k aktivnemu preživljanju prostega časa pogumno spogleduje s prihodnostjo.
PROJEKT: Brezskrbno raziskovanje Pivških jezer z mobilno aplikacijo
Poti med Pivškimi jezeri lahko raziskujete brezskrbno, s pomočjo mobilne aplikacije, ki vas varno vodi med jezeri in vas ob tem ozavešča o naravni in kulturni dediščini, opozarja na lepe razglede in zabava s hitrimi vsebinskimi igrami. 
Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
PROJEKT: Učna pot Savus
Učna pot Savus - nezahtevna krožna pot, inovativen preplet naravne in kulturne dediščine radeškega obrečnega prostora v idiličnem ambientu ob reki Savi. Primerna za posameznike in skupine, za voden ali samostojen ogled.
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
PROJEKT: Pot kulturne dediščine Žirovnica
Pot kulturne dediščine je posvečena petim Slovenskim veljakom. Zasnovana je krožno, dolga 10 km in primerna za vse generacije. Nanjo se lahko podamo peš, s kolesom ali z avtomobilom.
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
PROJEKT: Gozdna učna pot na grad
V našem kraju smo od leta 2003 imeli lepo urejeno gozdno učno pot, ki jo je uredil Zavod za gozdove Slovenije OE Slovenj Gradec KE Dravograd. Naši učenci so jo redno uporabljali in se na njej veliko naučili. Pot je zarasla in zatonila v pozabo. V času šolanja na daljavo smo pozabili na gibanje, zato smo člani planinskega krožka "Mladi planinec" dali pobudo za obnovitev poti.
Športno kulturno turistično društvo Lom
PROJEKT: Krožna pohodniška pot "Lom je moj dom"
12 km dolga pohodniška pot "Lom je moj dom" pelje skozi območje Loma na severozahodnem delu Banjške planote, nad sotočjem rek Soče in Idrijce. Informacijske table ob poti približajo življenje v the krajih nekoč in danes.
Turistično društvo Cer Cerovo
PROJEKT: Naravoslovna učna pot Po sledeh Vodomca s Potjo zelene rege v Vodomčevem gaju
NVP Po sledeh vodomca povezuje naravno in kulturno dediščino kot sta Tabor Cerovo in županova jama. Ob njenem osrednjem delu se nahaja Vodomčev gaj s potjo zelene rege ter ornitološkimi vsebinami.
Društvo vinogradnikov Trška Gora - Novo mesto
PROJEKT: Odprte zidanice
Projekt Odprte zidanice pohodnikom in ostalim obiskovalcem odpira duri vinskih hramov, kjer lahko okušate dobrote merljivih Trškogorskih vinogradnikov.
BIKADEMY D.O.O.
PROJEKT: Bikademy
Bikademy je inovativen in interaktiven startup na področju kolesarskega turizma in urbane mobilnosti. Spodbuja ljudi h kolesarjenju, raziskovanju kulturne in naravne dediščine s kolesom ter jih nagrajuje.
Zavod za razvoj zavesti Družinsko gledališče Kolenc
PROJEKT: Srčna odličnost dediščine Vač poganja utrip srca Slovenije
Tematska pot je srčno doživetje odličnosti v koreninah slovenstva, kar udejanja klepetulja Ana skupaj s srčnim kosezom Lovrom ali Zvonimirom ter s srčno in zabavno animacijo na vseh točkah poti.
Občina Črna na Koroškem
PROJEKT: Tematska učna pot Mini K24 - otroška različica hribovskega izziva K24
Tematska učna pot Mini K24 je otroška različica večjega hribovskega izziva K24, kjer morajo udeleženci v 24 minutah "prehoditi" pet koroških vrhov (Uršljo goro, Smrekovec, Olševo, Raduho in Peco), ki so predstavljeni na informativnih točkah po kraju ob spoznavanju preostalih tematsko učnih poti v kraju. 
Občina Moravče
PROJEKT: Vegova pot v šolo
Tematska pot zajema 14 informacijskih tabel iz življenja in dela Jurija Vege. Dodatno so ob poti nameščene tudi table, ki opisujejo biotope posameznih lokacij. Table, ki so enostavno dostopne, so opremljene tudi z Braillovo pisavo za slepe in slabovidne.

Občina Brežice
PROJEKT: Pot ljubezni - Ljubezenske zgodbe v Brežicah
Pot ljubezni oz. ljubenzenskih zgodb povezuje 10 brežiških znamenitosti, ki so povezane z ljubeznijo in jih množični turizem še ni odkril. Gre za spoznavanje "skritih" mestnih draguljev z ob potnimi doživetji gastronomije kraja.
PROJEKT: Sromeljska pešpot
Pot vina in sonca vodi pohodnike po čarobnih Sromeljskih gričih in dolinah, ki so posejani z vinogradi in sadovnjaki. Pot je dobro označena, dolga je 13 km in je lahko prehodna. Pelje čez šest vasi: Sromlje, Silovec, Curnovec, Volčje, Oklukova gora in Zgornja Pohanca. Pohodnik uživa v čudoviti naravi, pot pa vodi tudi mimo razgledne točke na Rucman vrhu, Ajdovske jame, arheološkega najdišča, ribnika, cerkve Sv. Janeza in Sv. Martina ter sadjarskih in turističnih kmetij. Ob tradicionalnem pohodu, vsako leto v oktobru, se na teh kmetijah lahko ustavite in poskusite hišne dobrote, kot so grozdje in drugo sadje, vino, salame, žganje, med.
Občina Solčava
PROJEKT: Pot po Logarski dolini
Pot po Logarski dolini je naravoslovno etnografska pot, namenjena posameznikom in skupinam vseh starosti. Njen namen je osveščanje obiskovalcev o varovanju narave, ohranjanju kulturne dediščine in spodbujanje trajnostnega turizma.
Šolski center Velenje / Šola za storitvene dejavnosti
PROJEKT: S Piko in chefi odkrivamo gastronomsko-turistično pot Šaleške doline
Dijaki ŠCV šole za storitvene dejavnosti smo v Pikinem festivalu prepoznali možnosti za obogatitev gastronomsko turistične ponudbe z vključevanjem gastronomske dediščine. Izdelali smo novo gastronomsko turistično pot, ki vključuje zeleno petzvezdično doživetje. Spoznali smo kako zelo je pomembna lokalno pridelana hrana ter zdrav način življenja.
Dobitniki nagrad iz preteklih let »

Novice

22.02.2023

Uspešno izpeljan 33. sejem Alpe-Adria

Sejem turizma, kampinga in karavaninga Alpe-Adria, ki ga že tradicionalno spremljajo ...
Preberi več >>
13.02.2023

VABILO na dogodek Alpe Adria - čezmejno povezovanje okusov, turizma in priložnosti

Kako poročiti okuse v celotni regiji? Kako to uspeva Celovcu že 5. leto?
Preberi več >>
03.01.2023

Prijave za nagrado Jakob možne še do 10. januarja

Podaljšali smo rok za prijavo in oddajo dokumentacije.
Preberi več >>
Arhiv novic »