SI
Show menu

Podeljena priznanja Naša Slovenija 2011

28. 1. 2012
Priznanja Naša Slovenija so letos v štirih kategorijah podelili že tretjič. Tokrat v sklopu sejma Alpe-Adria: Turizem in prosti čas.

Podeluje jih nevladno prostovoljno civilno gibanje KULTURA-NATURA.SI, ki podpira, spodbuja, razvija in povezuje civilne pobude na področju raziskovanja, predstavljanja, varovanja, ohranjanja in uveljavljanja slovenske kulturne dediščine / krajine.  S svojimi programi širi zavest in znanja o dediščinskih vrednotah med prebivalstvom, še posebej med mladimi na skupnem slovenskem kulturnem in etničnem prostoru, torej tudi med Slovenci v sosednjih državah. 

Letošnji nagrajenci:

Prva kategorija: Ohranjanje dediščine
 • Obnavljanje zapuščenih lesenih kašč in kočJože Kaker, Luče: dolgoletna prizadevanja pri ohranjanju ljudske stavbne dediščine gornje Savinjske doline s ciljem oblikovanja skansena na domači obnovljeni kmetiji
 • Domačija Antona Aškerca, Rimske Toplice: prepričljivo sobivanje družine Aškerčevih in Aškerčevega spominskega muzeja, z zglednim predstavljanjem pesnikovega življenja in hkratnim ohranjanjem tradicionalne kmetije
 •    Ureditev grajske pristave v Ormožu, Občina Ormož: zgledna obnova nekdanje ruševine s hkratno umestitvijo v živo kulturno-izobraževalno dogajanje širšega okolja
 • Vetrinjski (Naskov) dvor, Mestna občina Maribor: uspešno izveden zahteven projekt rešitve in hkratne mnogostranske sodobne oživitve poprej podirajočega se kulturnega spomenika
 • Odbor se je odločil, da  posebno pozornost nameni tudi arhitektki Maruši Zorec, ki je načrtovala, vodila in s sodelavci uspešno udejanila projekta obnove Vetrinjskega dvora v Mariboru in Grajske pristave v Ormožu.
Druga kategorija: Raziskovanje in uveljavljanje dediščine
 • Projekt Tu malajne ni vse proč palu, parnas, Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče: imenitna multimedijska predstavitev Trubarjevih »krovaških« malarjev v širše znanem dolgoletnem nizu uspešne interpretacije raznovrstne dediščine krajev okoli Velikih Lašč
 • Projekt Razkriški kot, Občina Razkrižje: posrečeno povezovanje številnih prizadevanj za ohranitev in raznoliko predstavitev bogate, širši javnosti premalo znane kulturne in naravne dediščine – krajine na ogroženem vzhodnem obrobju Slovenije
 • Projekt Ohranjanje slovenskih hišnihin ledinskih imen na Koroškem (krajevna kulturna društva in narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca): osupljiv primer (čezmejnega) sodelovanja med stroko in številnimi lokalnimi sodelavci, ki je nesporno zgodovinsko in aktualno slovensko stvarnost popeljal na seznam UNESCO-ve nesnovne dediščine v Avstriji  

Tretja kategorija: Zasluge posameznikov ali organizacij
 • Jožica in Ludvik Druml ter župnik Stanko Trap, Ziljska Bistrica: za dolgoletni prispevek k ohranjanju in živosti slovenskega kulturnega izročila v obrobni Ziljski dolini ter za neumorno spodbujanje kulturnega sožitja med ljudmi - narodnostmi ob multikulturni Tromeji
 • Prof. Viljem Černo, Bardo v Terskih dolinah: za življenjski prispevek pri raziskovanju, ohranjanju, uveljavljanju in nepopustljivem branjenju izginjajočega slovenstva na pozabljenem skrajnem zahodnem delu t.i. skupnega slovenskega kulturnega prostora

Četrta kategorija: Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje
 • Muzej Lectarska delavnica, Jože in Lili Andrejaš, Radovljica: obnova in oživitev starodobne hišne lectarske obrti s posebnim poudarkom na izvirnem prikazu, lectarskem sejmu in ustvarjalnih delavnicah, namenjenih tudi hendikepiranim osebam
 • Natreg (Kako upravljati (za)varovana obmojčja narave - Pilotno območje Pohorje, Zavod  RS za varstvo narave in številni udeleženci): transnacionalni projekt v petih državah Jugozahodne Evrope z zglednim primerom povezovanja poprej regijsko razpršenih deležnikov pri načrtovanju in udejanjanju trajnostnega razvoja ter uveljavitve kulturne in naravne dediščine regije – Vizija Pohorje 2030

Prejemniki priznanj so v znak pozornosti in spomin prejeli grafike akademskega slikarja Gašperja Jemca iz Ljubljane (ciklus Cirkulacije; www.gasperjemec.com).