SI
Show menu

Razvoj omrežja daljinskih kolesarskih poti v Sloveniji

1. 2. 2018

11.00–11.15 Aktivnosti Ministrstva na infrastrukturo na področju razvoja omrežja daljinskih kolesarskih poti v Sloveniji: Jože Taler, Ministrstvo za infrastrukturo R Slovenije
11.15–11.30 Predstavitev CRP projekta – model kolesarskega omrežja v Sloveniji: dr. Alma Lamovšek Zavodnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo
11.30–11.45 Razvoj produkta kolesarski turizem v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma: Marko Lenarčič, GIZ Pohodništvo in kolesarjenje
11.45–12.00 Nacionalni koordinacijski center – podpora razvoju kolesarskih turističnih produktov: Bojan Žižek, Slovenska kolesarska mreža
12.00–12.20 Odmor
12.20–12.35 Oživitev Dravske kolesarske poti: mag. Uroš Rozman, RRA Koroška in Karmen Razlag, Zavod za turizem Maribor – Pohorje
12.35–12.50 Medcycletour, razvoj Eurovelo 8: Tadej Žilič, Regionalni razvojni center Koper
12.50–13.05  Euro Velo 13 – ob železni zavesi v Sloveniji: Romeo Varga, Zavod za turizem in razvoj Lendava
13.05–13.20  Gorenjsko kolesarsko omrežje – model ureditve regionalnih kolesarskih poveza: Andrej Zalokar, Društvo Rekreatur, svetovalni organ za razvoj kolesarstva gorenjske regije
13.20–13.35 Kolesarska strategija Občine Tržič – usmeritev v ciljno skupino gorskih kolesarjev: Maja Zupan, Tourismnet
13.35–13.50 Situacija gorskega kolesarstva v Sloveniji in predstavitev vrha IMBA EUROPE, 20.04.2018 – Kranjska Gora: Peter Dakskobler – Slovenski gorsko-kolesarski konzorcij Odprimopoti.si
Organizator: Slovenska kolesarska mrež

Dvorana Povodni mož, Četrtek, 11.00–14.00